Zapr - Reduce devices, democratize telecom

Enklare kommunikation - inga SIM, inga kontrakt

Kommunikationskostnader utgör ofta en onödigt stor del av ett företags totala kostnader. Traditionella lösningar baserade på mobilabonnemang och PBX:er är föråldrade och kan ersättas av BYOD-filosofin (Bring Your Own Device). Med OptiMobiles kommande lösning kan organisationer minska kommunikationskostnaderna med upp till 85 % samtidigt som de förbättrar kvaliteten på kommunikationen, minskar miljöpåverkan och förenklar de anställdas liv.

Förutom de monetära fördelarna, med en besparing på månatliga utgifter på 80-90%, kan företag också uppnå följande fördelar:

  • Minskat koldioxidavtryck med 1200 kg CO2 per år och användare
  • Förenklad logistik då inga telefoner eller SIM-kort behöver hanteras
  • Gladare medarbetare med bättre kommunikation och färre enheter

Väntar på release