Teknologi

Våra produkter och lösningar är baserade på VoIP-teknik som först skapades vid Uppsala universitet. Under årens lopp har det förbättrats och utökats ytterligare av vårt erfarna team av utvecklare. Alla våra äldre produkter och våra nyligen släppta produkter är baserade på denna kraftfulla kärna.

LODURR – Vår VoIP plattform

Vår proprietära VoIP-plattform bygger på koncept från våra grundare från Uppsala Universitet och har under åren växt och anpassats med några av de senaste innovationerna.

OptiMobile följer 3GPP-standarderna och har utvecklat en lösning som stödjer operatörer med IMS-funktionalitet (typiskt MNO) och operatörer utan IMS (MVNO). Det underliggande målet är att tillhandahålla en lösning som möjliggör kommunikation av hög kvalitet och den bästa slutanvändarupplevelsen samtidigt som operatörens förväntningar på kontroll och ledning bibehålls.


LODURR utgör grunden för vårt arv och nya produkter. Vi började ursprungligen inom telekom och utökar nu användningen till nya områden, som företags- och e-handelskommunikation.