Ledarskap

Ledning

Erik Nilsson

Erik Nilsson

Verkställande Direktör

VD sedan juli 2020. Mer än 30 års erfarenhet från trådlös kommunikation. Bakgrund från tekniska och försäljnings-befattningar på både stora organisationer och startups, i Sverige, USA, Brasilien och Italien. Han har en MSc Electronics, KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 1989.

Jonas Jonsson
Jonas Jonsson

Chief Technology Officer

I snart 9 år har Jonas Jonsson varit avgörande för skapandet av företagets VoIP-plattform och tillhörande lösningar. Innan Jonas kom till OptiMobile var han CTO på Brainglass AB och system-arkitekt på Ericsson. Jonas har en doktorsexamen i experimentell molekylär fysik vid Stockholms universitet.

Styrelse

Gösta Bergman
Gösta Bergman

Ordförande och grundare

Juridisk och strategisk rådgivare inom bolags-, arbetsmarknads- och svensk och internationell affärsjuridik. Intern jurist på Ericsson och chefsjurist på Unisys och Ovako Steel. Har arbetat som jurist sedan 1978. Jur.kand. från Stockholms universitet.

Peter Almberg
Peter Almberg

Styrelsemedlem

VD för Katalysen Ventures. Har över 30 års erfarenhet av entreprenörskap, främst inom finansbranschen och ny teknik. Grundare och medgrundare av flera startups som vuxit till solida verksamheter. Har en bred internationell erfarenhet från att utveckla verksamheter.


Sami Vartiainen
Sami Vartiainen

Styrelsemedlem

Industriexpert med lång bakgrund inom kapitalförvaltning. Började sin karriär på SEB Merchant Banking och Seligson Fund Management Ltd. 12 års erfarenhet från ledande befattningar på Alfred Berg Asset Management Ltd. inklusive olika styrelseuppdrag. Bred kompetens och erfarenhet inom företags-ledning och strategisk affärs-utveckling. University of Pittsburgh, USA och Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, Finland.

Mike Frausing
Mike Frausing

Styrelsemedlem

Över 25 år i telekom- och IT-branschen har framgångsrikt drivit intäktstillväxt och strategiskt kontoförvärv med ledande leverantörer av telekommunika-tionstjänster och företag över hela världen. Sex år med Silicon Valley start-up LGC Wireless som EVP, Chief Sales and Marketing Officer. SVP/MD för APAC & South Asia för Acision i Singapore. Seniorroller på Globe Telecom fokuserade på strategi och affärsutveckling. VD för TechGlobal Datacenter Inc.