Välkommen!

OptiMobile – Voice is King!

På OptiMobile tror vi på kraften i röst-kommunikation och vi jobbar hängivet på att etablera vår teknologi på olika marknader, mot företag, telekomoperatörer och ehandel.

Vår VoIP-plattform och vårt teams kunnande utgör basen för våra senaste produkter, OptiSet, Woony och Zapr.

OptiMobile är baserat i Stockholm och aktien är listad på Spotlight Stock Market

Woony är färdig för global kommersialisering och OptiMobile söker partnerskap för försäljning och distribution.

Dynamisk inställning av parametrar

Många mobiloperatörer runt om i världen håller på att stänga av sina 2G/3G-nät. Behovet av enheter som stödjer 4G/5G är akut och kräver ofta att nya parametrar ställs in i enheterna. OptiSet är en lösning för att göra detta dynamiskt på Android-enheter.

Läs mer på optiset.se

Driv konvertering med smartare websamtal

OptiMobile går in i ett nytt marknadsområde med utvecklingen av en röstfokuserad kommunikationslösning riktad mot e-handelsbranschen. Produkten är tänkt att ge en närmare interaktion med kunderna och öka konverteringsgraden, skapa mer värde för webbshopar och andra webbsajter där interaktion är avgörande.

Läs mer på woony.me

Reduce devices, democratize telecom

Med Zapr kan organisationer minska kommunikationskostnaderna samtidigt som de förbättrar kvaliteten på kommuni-kationen, minskar miljöpåverkan och förenklar de anställdas liv. Zapr tillhandahålls genom en mobilapp som möjliggör intern såväl som extern kommunikation i form av meddelanden /chatt och röstsamtal.