Nyemission i juni 2020

Lär om villkoren för denna emission här och om utfallet här.

 

Nyemission och notering på AktieTorget Februari 2018

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 25 januari – 8 februari 2018.
  • Teckningskurs: 6,00 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym och lägsta gräns för genomförande: Erbjudandet omfattar högst 2 500 000 aktier, motsvarande 15 000 000 SEK. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 9 600 000 SEK.
  • Teckningspost: Minsta teckningspost är 850 aktier.
  • Antal aktier innan nyemission: 8 283 335 aktier.
  • Värdering (pre-money): Cirka 49,7 MSEK.
  • Teckningsförbindelser och bryggfinansiering: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 6 MSEK. Av dessa har cirka 2 MSEK inbetalts på förhand genom bryggfinansiering, vilken till sin helhet är avsedd att kvittas i aktuell nyemission.
  • Notering på AktieTorget: Aktien i OptiMobile AB är planerad att noteras på AktieTorget. Första dag för handel är beräknad att bli den 28 februari 2018.
  • ISIN-kod: SE0010769380

pdf_25 Teaser
pdf_25 Anmälningssedel
pdf_25 Memorandum