Flaggning i OptiMobile AB

by | Dec 27, 2021 | Press Releases

Roger Skjelle äger mer än 5% av OptiMobile AB:s aktier.

Roger Skjelle har meddelat att han förvärvat ytterligare aktier i OptiMobile AB och att hans ägande nu uppgår till totalt 3 055 000 aktier. Det motsvarar 5,84 % av kapital och röster.

För mer information, vänligen kontakta:
Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 708 500 325
E-post: gosta.bergman@optimobile.se
www.optimobile.se

 

 pdf_25Press release in PDF (Swedish)


OptiMobile är en mjukvaruutvecklare och lösningsleverantör med fokus på VoIP-baserad kommunikation byggd på en egen plattform. Företaget tillhandahåller individuella lösningar för mobiloperatörer baserade på en SaaS affärsmodell för att hjälpa till vid övergången till 4G/5G-nätverk och interoperabilitet med WiFi-nätverk. OptiMobile erbjuder företagsmarknaden molnbaserade lösningar för att förbättra intern och extern kommunikation. OptiMobile erbjuder även en kommunikationslösning för e-handelsmarknaden som ger en närmare interaktion mellan handlare och kunder. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige och företaget är listat på Spotlight Stock Market (OPT).