OptiMobile AB (publ) and Emblasoft Systems collaborate

OptiMobile AB (publ) and Emblasoft Systems collaborate OptiMobile and Emblasoft Systems join forces to create solutions that address a growing demand from operators to rapidly enable VoLTE and VoWiFi devices in IMS core networks. OptiMobile and Emblasoft Systems have...

OptiMobile AB (publ) licenses software from Teluu Ltd

OptiMobile AB (publ) licenses software from Teluu Ltd OptiMobile has signed an agreement with Teluu Ltd in the UK for usage of their portable and versatile SIP Stack, the PJSIP software library. Teluu provides a compact, full-featured framework for multimedia...

Kommuniké från årsstämma i OptiMobile (publ)

Kommuniké från årsstämma i OptiMobile (publ) Idag, den 23 juni 2021, hölls årsstämma i OptiMobile AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet...

Offentliggörande av årsredovisning

Offentliggörande av årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för OptiMobile AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets och Spotlight Stock...

Kallelse till årsstämma i OptiMobile AB (publ)

Kallelse till årsstämma i OptiMobile AB (publ) Aktieägarna i OptiMobile AB (publ), 556637-7403, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 juni 2021 kl. 16.00 på Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar...