Ny amorteringsplan avtalad med ALMI Företagspartner

OptiMobile AB (”OptiMobile”) har kommit överens med ALMI Företagspartner om en ny amorteringsplan avseende Bolagets lån. Den nya amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till september 2023 och att lånet ska amorteras med ca 385 TSEK per kvartal med...

OptiMobile upptar lån om 660 kSEK

OptiMobile AB (publ.) har beslutat att uppta lån om totalt 660 kSEK. Motivet är att tillföra rörelsekapital för att utvärdera alternativa finansieringsmöjligheter. Som tidigare annonserats har OptiMobile identifierat nya marknader på vilka bolagets VoIP-kompetens och...

Flaggning i OptiMobile AB

Flaggning i OptiMobile AB Roger Skjelle äger mer än 5% av OptiMobile AB:s aktier. Roger Skjelle har meddelat att han förvärvat ytterligare aktier i OptiMobile AB och att hans ägande nu uppgår till totalt 3 055 000 aktier. Det motsvarar 5,84 % av kapital och röster....