OptiMobile AB (publ) – genomförd företrädesemission

OptiMobile AB (publ) – genomförd företrädesemission OptiMobile AB:s (”OptiMobile”) företrädesemission tecknades till 6 948 049,80 kronor vilket motsvarar en teckningsgrad om 87,81 procent. Teckning i OptiMobile AB:s nyemission av aktier med företrädesrätt för...