Aktien

OptiMobile AB är sedan februari 2018 noterat på Spotlight Stock Market (med tidigare namn AktieTorget). Detaljerad information om bolagets aktie finns att ta del av på Spotlight Stock Market; OptiMobile AB (OPT)

Information om OptiMobiles aktie
 
Kortnamn: OPT
Aktienamn: OptiMobile
Antal aktier: 42 504 752
ISIN-kod: SE0010769380
Organisationsnummer: 556637-7403
LEI: 549300I34RJ4K2T8DR97
OrderBook ID: 47YC
CFI (ISO 10962): ESVUFR
FISN (ISO 18774): OPTIMOBILE/SH

Investor Relations

GB_round
Gösta Bergman – Ordförande
gosta.bergman@optimobile.se
+46 70 850 03 25

Presentationer och Intervjuer med OptiMobile