Uppdatering gällande pågående projekt med Polkomtel-gruppen

by | Sep 12, 2018 | Press Releases |

OptiMobile AB (”OptiMobile”) har nu genomfört slutleverans till Polkomtel-gruppen. OptiMobiles lösning integreras i Polkomtels nya tekniska IMS-plattform. För att skapa de bästa förutsättningarna för Polkomtels slutkunder att få en så användarvänlig och kvalitativ tjänst som möjligt kommer Polkomtel att genomföra utökade användartester. Detta innebär att den tidigare planerade lanseringstidpunkten i Q3 2018 kommer att förskjutas in i Q4 2018. Inom Polkomtel-gruppen pågår förberedelser för en lansering av tjänsten.

Som tidigare kommunicerats har OptiMobiles kund, den polska telekomkoncernen Polkomtel-gruppen, tidigare köpt OptiMobiles produkter för flera av koncernens varumärken, både dess kontantkortsvarumärke Aero2 a2mobile och senast dess huvudvarumärke PLUS. Polkomtel-gruppen som helhet har sammanlagt mer än 12 miljoner abonnenter.

Polkomtels hittills genomförda användartester av OptiMobiles tjänst har fallit väl ut och tjänsten har mottagits positivt av de abonnenter som erbjudits möjligheten att testa tjänsten. Resultatet visar att en betydande andel använder tjänsten kontinuerligt.

Lansering av huvudvarumärket PLUS tjänst som bygger på OptiMobiles produkt har tidigare planerats till Q3 2018. För att skapa de bästa förutsättningarna för Polkomtels slutkunder att få en så användarvänlig och kvalitativ tjänst som möjligt kommer Polkomtel att genomföra utökade användartester, vilket innebär att lanseringen flyttas fram till Q4 2018.

Den framflyttade lanseringen av tjänsten kommer att resultera i en tidsförskjutning av licensintäkterna för projektet. Mot bakgrund av det är styrelsens uppfattning att huvuddelen av de licensintäkter som bedömts inkomma för räkenskapsåret 2018 istället kommer att inflyta i början av räkenskapsåret 2019. Därigenom kommer även Bolagets totala prognostiserade intäkt för räkenskapsåret 2018 att påverkas.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Lars Rutegård, VD
Telefon: +46 70-250 90 40
E-post: lars.rutegard@optimobile.se
www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2018.

pdf_25 Pressmeddelande i PDF


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.