Uppdaterad information avseende OptiMobiles finansiella situation

by | Mar 26, 2019 | Press Releases |

OptiMobile AB (”OptiMobile”) har tidigare publicerat information avseende bolagets finansiella situation och att kapital behöver tillföras för att säkerställa bolagets långsiktiga verksamhet. Bolaget och styrelsen bedriver fortsatt aktiva diskussioner avseende upptagande av brygglån med potentiella finansiärer och styrelsen uppskattar att dessa diskussioner ska kunna slutföras under första halvan av april 2019.

För att lösa bolagets löpande likviditetsbehov under mars månad och under tiden fram till att en långsiktig lösning är på plats arbetar bolaget aktivt med olika typer av kortfristiga åtgärder, bl.a. finansiering genom factoring.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Lars Rutegård, VD
Telefon: +46 70-250 90 40
E-post: lars.rutegard@optimobile.se
www.optimobile.se

pdf_25 Pressmeddelande i PDF


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.