Sydeuropeisk mobil- och bredbandsoperatör påbörjar test av OptiMobiles plattform

by | Feb 23, 2018 | Press Releases |

En sydeuropeisk mobil- och bredbandsoperatör har påbörjat tester av OptiMobile ABs plattform och produkt Phone On Demand.  Operatören har drygt 4 miljoner mobiltelefoniabonnenter och är en av tre mobiltelefonioperatörer i det land operatören verkar i. Genom testet, som planeras pågå i någon månad, öppnas möjlighet för lansering av denna produkt även i Sydeuropa.

OptiMobiles produkt Phone On Demand ger abonnenterna möjlighet att ha fler mobilabonnemang och telefonnummer i en och samma telefon utan något extra SIM-kort. Detta är bara en av alla de tjänster som operatören kan erbjuda sina kunder med hjälp av OptiMobiles plattform. OptiMobile ser att behovet av fler abonnemang och telefonnummer i en och samma telefon ökar av flera orsaker. Idag är det t.ex. vanligt att användare har både ett privat och ett jobbtelefonnummer, vilket ofta medför att abonnenten tvingas ha två telefoner. Andra exempel på behov av separata telefonnummer är vid tillfällen när abonnenten inte vill använda sitt privata telefonnummer t.ex. vid online shopping, dating etc.

VD Lars Rutegård kommenterar:
”Det test som nu påbörjas visar på nytt det ökande intresse vi sett av OptiMobiles produkt Phone On Demand, och den skalbarhet och de möjligheter som vår plattform skapar för operatörerna. Vi har tagit fram denna produkt för att möta den ökande efterfrågan gällande möjligheten att ha flera abonnemang och telefonnummer i en och samma telefon, men utan krav på ny telefon eller extra SIM-kort. Vi ser fram emot resultatet av testerna och att fortsätta bedriva processen och diskussionen framåt mot en möjlig ny affär på en intressant marknad för OptiMobile.”

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Lars Rutegård, VD
Telefon: +46 70-250 90 40
E-post: lars.rutegard@optimobile.se
www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018.

pdf_25 Pressmeddelande i PDF


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.