Nyemission och planerad notering på AktieTorget

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 25 januari – 8 februari 2018.
  • Teckningskurs: 6,00 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym och lägsta gräns för genomförande: Erbjudandet omfattar högst 2 500 000 aktier, motsvarande 15 000 000 SEK. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 9 600 000 SEK.
  • Teckningspost: Minsta teckningspost är 850 aktier.
  • Antal aktier innan nyemission: 8 283 335 aktier.
  • Värdering (pre-money): Cirka 49,7 MSEK.
  • Teckningsförbindelser och bryggfinansiering: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 6 MSEK. Av dessa har cirka 2 MSEK inbetalts på förhand genom bryggfinansiering, vilken till sin helhet är avsedd att kvittas i aktuell nyemission.
  • Notering på AktieTorget: Aktien i OptiMobile AB är planerad att noteras på AktieTorget. Första dag för handel är beräknad att bli den 28 februari 2018.
  • ISIN-kod: SE0010769380

pdf_25 Teaser
pdf_25 Anmälningssedel
pdf_25 Memorandum


Investerarträffar
I samband med nyemissionen kommer representanter från OptiMobile att presentera verksamheten och framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

Datum och tid Arrangemang Plats Anmälan
30 januari 2018
Kl. 17:00-17:30
Aktiedagen med Aktiespararna Medicon Village,
Scheelevägen 2,
Lund
Anmälan sker via www.aktiespararna.se

Se presentationen via webben

1 februari 2018
Kl. 11:30-13:00
Investerarlunch med Sedermera Fondkommission Scandic Klara,
Slöjdgatan 7,
Stockholm
Anmälan sker via
www.sedermera.se
5 februari 2018
Kl. 11:30-13:00
Investerarlunch med
Sedermera Fondkommission
Elite Park Avenue Hotel,
Kungsportsavenyen 36,
Göteborg
Anmälan sker via
www.sedermera.se

 

Presentationer och intervjuer med OptiMobile