Förtydligande gällande kommunicerat omsättningsmål i OptiMobile ABs memorandum för pågående företrädesemission

by | Jun 5, 2020 | Press Releases |

I bolagets memorandum anges på sida 21 att bolagets omsättningsmål för 2020 uppgår till 80 mnkr. Bolaget önskar härmed förtydliga att detta omsättningsmål fastställdes och kommunicerades inför bolagets notering på Spotlight Stock Market under 2018 och utgör således ingen ny information, utan var gällande vid tiden för upprättandet av anslutningsmemorandumet inför notering. På samma sida i memorandumet anges styrelsens reviderade målsättning att under 2020 ”uppnå en väsentlig ökad omsättning i förhållande till tidigare år. Spridningen av coronaviruset har dock haft en negativ påverkan på företagets verksamhet. På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut och människors och företags beteende går det i dagsläget inte att kvantifiera virusspridningens påverkan på verksamheten eller bolagets finansiella resultat.”.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 70-850 03 25
E-post: gosta.bergman@bergmanlaw.se
www.optimobile.se

pdf_25 Pressmeddelande i PDF


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.