Presentation av föreslagna styrelseledamöter

by | May 8, 2018 | Press Releases |

Inför årsstämma i OptiMobile AB (publ) (”OptiMobile”) den 1 juni 2018 har bolagets aktieägare föreslagit nyval av Henrik Högberg och Sami Vartiainen som ordinarie styrelseledamöter i bolaget. Nedan följer en beskrivning av de föreslagna styrelseledamöterna.

Om Henrik Högberg
Henrik Högberg (född 1958) är idag VP & Global Head of Business Support & Commercial Management på Ericsson AB. Högberg har arbetat inom telekomindustrin i över 30 år i diverse olika ledande roller, både i Sverige och utomlands. Högbergs erfarenheter och kompetenser inkluderar bland annat formulering av strategier, implementering av marknadsföringsstrategier inklusive etablering av nya affärsområden, expansion till nya geografiska områden och styrning av partnerskap. Högberg innehar en Masterexamen inom datavetenskap och industriell ekonomi från Linköpings Universitet.

Henrik Högberg kommenterar
”OptiMobile arbetar med en nyskapande teknologi som jag tror kommer ha stor positiv påverkan för telekomoperatörer i framtiden. Jag ser stor potential i bolaget och i marknaden. Personligen ser jag fram emot att påbörja arbetet i styrelsen och kommer att ta med all min erfarenhet från telekombranschen och jobba hårt för OptiMobiles framgång” 

Om Sami Vartiainen
Sami Vartiainen (född 1972) är en finsk industriexpert med mångårig erfarenhet inom asset management. Vartiainens karriär inleddes på SEB Merchant Banking och Seligson Fund Management Ltd. Därefter, mellan åren 2005 och 2017, har Vartiainen innehaft flera ledande positioner på Alfred Berg Asset Management Ltd och har även fungerat som styrelseledamot i flera bolag inom Alfred Bergs nordiska verksamhet. Vartiainens erfarenheter och kompetenser inkluderar bland annat corporate management, strategisk affärsutveckling och kapitalstrategi. Vartiainen är utbildad vid University of Pittsburgh, USA samt Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, Finland.

Sami Vartiainen kommenterar
”Jag ser verkligen framemot att jobba tillsammans med styrelsen i OptiMobile, som är ett bolag med stark framåtanda. Det är spännande att vara med och driva utvecklingen i en innovativ verksamhet samt att bidra till att utveckla bolaget i sin helhet när det tar sina nästa steg.”

Styrelsesammansättning efter årsstämma
Utöver de föreslagna nyvalen som beskrivs ovan, har aktieägarna även föreslagit omval av styrelseledamöterna Gösta Bergman och Per Gunningberg. Aktieägarna har även föreslagit Gösta Bergman som styrelseordförande. I syfte att kunna fokusera fullt ut på sin roll som verkställande direktör i OptiMobile, har Lars Rutegård avböjt omval.

Årsstämma i OptiMobile kommer att hållas i Stockholm den 1 juni 2018. Formell kallelse till årsstämman publicerades den 30 april 2018 och finns tillgänglig på bolagets (www.optimobile.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive webbsidor. 

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Lars Rutegård, VD
Telefon: +46 70-250 90 40
E-post: lars.rutegard@optimobile.se
www.optimobile.se

pdf_25 Pressmeddelande i PDF


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.