Polkomtel genomför kommersiell lansering av WiFi Calling+

by | Nov 18, 2019 | Press Releases |

Den polska operatören Polkomtel, som sedan tidigare är kund till OptiMobile, har idag lanserat sin nya tjänst WiFi Calling+ till sina kunder. Tjänsten bygger på OptiMobiles produkt WiFi Calling och har implementerats tillsammans med Nokias nya IMS-nät hos Polkomtel.

Polkomtel köpte OptiMobiles produkt 2017 och planerade att lansera tjänsten WiFi Calling+ under 2018 när implementationen av det nya IMS-nätet från Nokia var färdigställd. På grund av förseningar i implementationen av IMS-nätet har lanseringen av WiFi Calling+ också försenats. Efter att Polkomtel nyligen framgångsrikt färdigställt implementationen av IMS-nätet har operatören idag lanserat tjänsten WiFi Calling+ till sina kunder.

Polkomtel har ca 12 miljoner abonnenter och erbjuder tjänsten helt utan kostnad till sina kunder. Med WiFi Calling+ kan Polkomtels kunder ringa och skicka meddelanden över WiFi-nätet precis på samma sätt som över mobilnätet. Tjänsten gör därmed det möjligt för deras kunder att även använda sina mobilabonnemang på platser där det är svag eller ingen mobiltäckning. Dessutom gör tjänsten det möjligt för Polkomtels kunder att ringa och skicka meddelanden som vanligt med samma samtalstaxa oberoende var i världen kunderna befinner sig, helt utan extra roamingkostnader. På grund av att tjänsten är mjukvarubaserad och integrerad med telefonen kan tjänsten användas på de flesta telefonerna på marknaden.

Affären är av betydande vikt för OptiMobile både på grund av det stora antal kunder Polkomtel har samt på grund av de positiva effekter och möjligheter som OptiMobile bedömer att affären kan ge bolaget i dess diskussioner med andra operatörer och kunder. Polkomtel till den största kund OptiMobile erhållit hittills och affären är den första betydande affären med bolagets nya SaaS-model där OptiMobile erhåller en månatlig intäkt baserad på kundens alla aktiva användare.

Polkomtel har under drygt två års tid genomfört tester av tjänsten där de givit ca 10 000 av sina kunder möjligheten att testa tjänsten. Av dessa kunder har en betydande andel använt tjänsten på en regelbunden månatlig basis. Under användartestet har tjänsten löpande utvärderats och förbättrats i linje med kundernas feedback.

Affären bygger på OptiMobiles SaaS-model där OptiMobile får intäkter baserat på antalet aktiva kunder per månad, vilket ger återkommande månatliga intäkter.

Polkomtel har i och med dagens lansering påbörjat att rulla ut tjänsten till sina kunder.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Lars Rutegård, VD
Telefon: +46 70-250 90 40
E-post: lars.rutegard@optimobile.se
www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2019.

pdf_25 Pressmeddelande i PDF


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa produkter som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.