OptiMobiles nyemission inför planerad notering på AktieTorget genomförd

by | Feb 14, 2018 | Press Releases |

Den 8 februari 2018 avslutades teckningstiden i OptiMobile AB:s (”OptiMobile”) nyemission. Genom nyemissionen tillförs OptiMobile cirka 200 nya aktieägare och cirka 9,6 MSEK före emissions- och noteringskostnader om cirka 1,65 MSEK. Första dag för handel på AktieTorget beräknas att bli den 28 februari 2018. OptiMobile har inför den planerade noteringen utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin kommer att inledas i samband med bolagets planerade notering på AktieTorget. 

VD Lars Rutegård kommenterar:
”Jag vill tacka alla som valt att teckna aktier i OptiMobiles nyemission. Vi kommer nu gå vidare i enlighet med vår beslutade affärsplan och satsa på bland annat uppbyggnad av en försäljnings- och marknadsföringsorganisation som ska möjliggöra för oss att både utöka vårt samarbete med befintliga kunder och teckna avtal med nya kunder. Vi ser fram emot att intensifiera arbetet med vår expansionsplan och ser god potential i OptiMobile utveckling och verksamhet.”  

Teckning och tilldelning
Nyemissionen om högst 15 MSEK tecknades till totalt 9 606 660 SEK, inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 64 procent. Det innebär att 1 601 110 aktier nyemitteras. OptiMobile tillförs därmed cirka 9,6 MSEK före emissions- och noteringskostnader, vilka uppgår till cirka 1,65 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 14 februari 2018. 

Första handelsdag och likviditetsgaranti
Första dag för handel på AktieTorget i OptiMobiles aktie är planerad att bli den 28 februari 2018. Aktien kommer att handlas under kortnamnet ”OPT” och aktiens ISIN-kod är SE0010769380. OptiMobile har inför den planerade noteringen utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin kommer att inledas i samband med bolagets planerade notering på AktieTorget. Sedermera Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för OptiMobiles aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.

Antal aktier och aktiekapital
När OptiMobiles nyemission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 9 884 445 stycken och aktiekapitalet till 652 373,37 SEK. 

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är OptiMobiles finansiella rådgivare i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget.

För mer information om nyemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se 

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Lars Rutegård, VD
Telefon: +46 70-250 90 40
E-post: lars.rutegard@optimobile.se
www.optimobile.se

pdf_25 Pressmeddelande i PDF


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.