OptiMobile tecknar avtal med säljrepresentant för UK och Irland

by | Aug 31, 2020 | Press Releases |

OptiMobile fortsätter att utveckla sin försäljnings- och marknadsorganisation med säljrepresentation i Storbritannien och
Irland.

Storbritannien och Irland är betydelsefulla marknader med tillsammans drygt 100 miljoner mobilabonnenter.
OptiMobiles säljrepresentant för marknaden i England och Irland är Inpertior Technologies Ltd (Inpertior) med huvudkontor
i Aylesbury ca ca fem mil nordväst om London. Inpertiors grundare har lång och gedigen säljerfarenhet från telekombranschen
och ett stort lokalt kontaktnät.

VD Erik Nilsson kommenterar:
”Det känns positivt att nu få möjlighet att med lokal representation bearbeta marknaderna i Storbritannien och Irland. Inpertiors tekniska kunnande och försäljningserfarenhet kommer att stärka vår position på marknaden.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Erik Nilsson, VD
Telefon: +46 709 460 100
E-post: erik.nilsson@optimobile.se
www.optimobile.se

 pdf_25Pressmeddelande i PDF


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.