OptiMobile tecknar avtal med säljrepresentant för Spanien och Portugal

by | Sep 13, 2019 | Press Releases |

Som del i arbetet att bygga vidare på OptiMobile ABs (”OptiMobile”) nya försäljningsstrategi fortsätter bolaget att ytterligare förstärka och utveckla sin försäljnings- och marknadsorganisation med en säljrepresentant för Spanien och Portugal.

Portugal och Spanien är för OptiMobile marknader som är betydelsefulla både i form av sin storlek, med tillsammans drygt 70 miljoner mobilabonnenter, men också värdefulla då OptiMobile har ett bevisat track record på denna marknad genom ett snart tio år långt samarbete med en av Portugals största operatörer, NOS.

OptiMobiles säljrepresentant för marknaden i Spanien och Portugal är Peter Källberg. Han har en lång erfarenhet från telekomindustrin med 30 år på Ericsson som bl.a. chef för Portugal, Brasilien och Malaysia, samt vice president och säljansvarig för Västeuropa.

VD Lars Rutegård kommenterar:
”Det känns positivt att nu få möjlighet att penetrera marknaderna i Spanien och Portugal på ett än mer fokuserat och dedikerat sätt med en erfaren säljrepresentant som Peter. Vårt långa och framgångsrika samarbete med NOS på den portugisiska marknaden demonstrerar en bevisad efterfrågan av OptiMobiles produkter, vilket vi ser goda möjligheter att kunna bygga vidare på i både Portugal och Spanien.”

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Lars Rutegård, VD
Telefon: +46 70-250 90 40
E-post: lars.rutegard@optimobile.se
www.optimobile.se

pdf_25 Pressmeddelande i PDF


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.