OptiMobile fortsätter förstärka sin försäljningsorganisation

by | May 15, 2019 | Press Releases |

OptiMobile AB (”OptiMobile”) fortsätter att förstärka och utvecka bolagets försäljnings- och marknadsorganisation genom att teckna ett avtal med en säljrepresentant för Australien och Nya Zeeland.

Australien och i Nya Zeeland är för OptiMobile intressanta marknader, både på grund av sin storlek men även då bägge dessa länder ligger långt framme när det gäller att testa ny teknologi och innovativa affärskoncept.

Som säljrepresentant och ansvarig för marknaden i Australien och i Nya Zeeland har OptiMobile skrivit avtal med Torbjorn Smith. Torbjorn har en lång internationell erfarenhet från telecombranschen och har jobbat både med leverantörer och operatörer. Torbjorn har bl.a. varit VD för Ericsson Nya Zeeland samt ansvarig för en av Nya Zeelands mobila service providers (MVNO).

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Lars Rutegård, VD
Telefon: +46 70-250 90 40
E-post: lars.rutegard@optimobile.se
www.optimobile.se

pdf_25 Pressmeddelande i PDF


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.