OptiMobile förstärker sin försäljningsorganisation – Italien först ut

by | Feb 8, 2019 | Press Releases |

OptiMobile AB (”OptiMobile”) har påbörjat en förstärkning av sin försäljnings- och marknadsorganisation . Som ett första steg har bolaget tecknat ett avtal med en säljrepresentant för den italienska marknaden. Målsättningen är att inom de närmaste månaderna teckna avtal för ytterligare utvalda marknader och länder.

OptiMobile försäljningsstrategi innebär att bolaget ska bygga upp en organisation för direkt försäljning och säljsupport på utvalda marknader och länder i både Europa och i andra delar av världen. Bolaget fokuserar till en början på flera betydande marknader i Europa som Italien, Frankrike, Spanien och England.

Som ett första steg har OptiMobile skrivit avtal med  en säljrepresentant för den italienska marknaden med Allesio Zagaglia som ansvarig. Han har en lång och bred erfarenhet från operatörsmarknaden i Italien, där han tidigare varit anställd på både Telecom Italia och Ericsson.

VD Lars Rutegård kommenterar:
”Med vår nya försäljningsstrategi och organisation förstärker vi vår marknadsnärvaro och ökar möjligheten att etablera relation och få nya kunder på flera viktiga marknader i Europa. Många av dessa marknader har betydande potential med ett stort antal operatörer som ser behov av att utveckla sina affärer, vilket OptiMobiles produkter möjliggör.”

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Lars Rutegård, VD
Telefon: +46 70-250 90 40
E-post: lars.rutegard@optimobile.se
www.optimobile.se

pdf_25 Pressmeddelande i PDF


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.