OptiMobile AB (publ) utser Erik Nilsson till ny VD

by | Apr 1, 2020 | Press Releases |

Optimobile AB (publ) har idag utsett Erik Nilsson till ny VD. Han kommer att tillträda sin post senast den 1 juli i år. Fram till Eriks tillträde kvarstår Lars Olsson som t.f. VD.

Optimobile AB (publ) har idag utsett Erik Nilsson till ny VD. Erik kommer leda vägen till ökade intäkter från existerande kunder samt en vidare expansion till nya kunder och marknadssegment. Erik har mer än 30 års erfarenhet av internationellt arbete i både små och stora telekomföretag. Han började sin karriär hos Ericsson, men har de senaste 20 åren fokuserat på affärsutveckling och försäljning som anställd i Andrew och ADC, två amerikanska storföretag, samt i svenska och amerikanska startups fokuserade på innovativa lösningar för mobil inomhustäckning. Erik har varit stationerad utomlands i flera omgångar – i USA, Brasilien och Italien. Han kommer närmast från MIC Nordic AB där han varit Key Account Manager för företagets nyckelkunder inom mobiltäckning främst mobiloperatörer, byggföretag och fastighetsägare. ”Det är med stor tillfredsställelse vi hälsar Erik Nilsson varmt välkommen till OptiMobile” säger Gösta Bergman, styrelseordförande i OptiMobile. ”Jag är övertygad om att Erik med sin omfattande globala säljerfarenhet har utmärkta förutsättningar att ta till vara bolagets fulla potential på en bred internationell marknad inte bara gentemot operatörer utan även till andra företag (”Business-to-Business”) som en tjänst ingående i dessa företags olika tjänsteerbjudanden” säger Gösta Bergman. Erik kommer att tillträda sin post senast den 1 juli i år. Fram till Eriks tillträde kvarstår Lars Olsson som t.f. VD.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 70-850 03 25
E-post: gosta.bergman@bergmanlaw.se
www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 1 april 2020.

pdf_25 Pressmeddelande i PDF


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.