OptiMobile AB (publ) tecknar avtal med säljrepresentant för Mellanöstern och Afrika

by | Oct 7, 2020 | Press Releases |

OptiMobile fortsätter att utveckla sin försäljnings- och marknadsorganisation med säljrepresentation i Mellanöstern och
Afrika.

Mellanöstern och Afrika är betydelsefulla marknader med tillsammans drygt 1,5 miljarder mobilabonnenter. OptiMobiles nya säljrepresentant är Roniac Trading Ltd (Roniac) med huvudkontor i Nicosia, Cypern. Roniacs grundare har lång och gedigen säljerfarenhet från telekombranschen och ett stort kontaktnät i regionen.

VD:n Erik Nilssons kommentarer:
”Det känns mycket bra att få tillgång till Roniacs erfarenhet och kontakter i Mellanöstern och Afrika. Regionen har stor potential och är en viktig pusselbit för att nå våra volymmål.”

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Erik Nilsson, VD
Mobil: +46 70-946 01 00
E-mail: erik.nilsson@optimobile.se
www.optimobile.se

pdf_25 Pressmeddelande i PDF


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.