OptiMobile AB inleder nyemission inför planerad notering på AktieTorget

by | Jan 25, 2018 | Press Releases |

Idag, den 25 januari 2018, inleds teckningstiden i OptiMobile AB:s (”OptiMobile”) nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 8 februari 2018. Vid fulltecknad nyemission tillförs OptiMobile 15 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är bland annat avsedd att finansiera förstärkning av bolagets försäljnings- och marknadsföringsorganisation för en utökad expansion och marknadspenetration. OptiMobile har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 6 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga hos OptiMobile (www.optimobile.se), AktieTorget (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se).

Om OptiMobile och bolagets nyemission
OptiMobile har utvecklat en mjukvaruplattform som skapar en lång rad fördelar för både telekomoperatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter nya typer av digitala och konkurrenskraftiga tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatören. OptiMobile går från att vara ett bolag i utvecklingsfas in i en mer renodlad kommersialiseringsfas och har för avsikt att expandera verksamheten över de kommande åren. Som del av detta genomför bolaget nu en nyemission om 15 MSEK inför planerad notering på AktieTorget.

VD Lars Rutegård kommenterar
”Jag ser flera goda skäl till att investera i OptiMobile. Behovet av internettelefoni samt nya innovativa tjänster och lösningar för telekomoperatörer har nu blivit stort och vi står väl rustade och är rätt i tiden för att kunna tillgodose detta behov. Vår tjänst erbjuder flera viktiga och attraktiva fördelar för både telekomoperatörer och deras användare. Vi är övertygade om att dessa fördelar kommer utgöra en viktig del i telekomoperatörernas erbjudanden för att de ska vara konkurrenskraftiga och attraktiva för abonnenterna i framtiden.”

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 25 januari – 8 februari 2018.
  • Teckningskurs: 6,00 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym och lägsta gräns för genomförande: Erbjudandet omfattar högst 2 500 000 aktier, motsvarande 15 000 000 SEK. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 9 600 000 SEK.
  • Teckningspost: Minsta teckningspost är 850 aktier.
  • Antal aktier innan nyemission: 8 283 335 aktier.
  • Värdering (pre-money): Cirka 49,7 MSEK.
  • Teckningsförbindelser och bryggfinansiering: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 6 MSEK. Av dessa har cirka 2 MSEK inbetalts på förhand genom bryggfinansiering, vilken till sin helhet är avsedd att kvittas i aktuell nyemission.
  • Notering på AktieTorget: Aktien i OptiMobile AB är planerad att noteras på AktieTorget. Första dag för handel är beräknad att bli den 28 februari 2018.
  • ISIN-kod: SE0010769380

Investerarträffar
I samband med nyemissionen kommer representanter från OptiMobile att presentera verksamheten och framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

Datum och tid Arrangemang Plats Anmälan
30 januari 2018
Kl. 17:00-17:30
Aktiedagen med Aktiespararna Medicon Village,
Scheelevägen 2,
Lund
Anmälan sker via www.aktiespararna.se

 

1 februari 2018
Kl. 11:30-13:00
Investerarlunch med Sedermera Fondkommission Scandic Klara,
Slöjdgatan 7,
Stockholm
Anmälan sker via
www.sedermera.se
5 februari 2018
Kl. 11:30-13:00
Investerarlunch med
Sedermera Fondkommission
Elite Park Avenue Hotel,
Kungsportsavenyen 36,
Göteborg
Anmälan sker via
www.sedermera.se


Memorandum, anmälningssedel och teaser
Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.optimobile.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. 

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är OptiMobiles finansiella rådgivare i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget.

För mer information om nyemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Lars Rutegård, VD
Telefon: +46 70-250 90 40
E-post: lars.rutegard@optimobile.se
www.optimobile.se

pdf_25 Teaser

pdf_25 Anmälningssedel

pdf_25 Memorandum

pdf_25 Pressmeddelande i PDF


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.