Ny amorteringsplan avtalad med ALMI Företagspartner

by | Mar 25, 2020 | Press Releases |

OptiMobile AB (”OptiMobile”) har kommit överens med ALMI Företagspartner om en ny amorteringsplan avseende
Bolagets lån. Den nya amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till juni 2021 och att lånet ska amorteras
med ca 385 TSEK per kvartal med start först 30 september 2020. I och med den nya amorteringsplanen har Bolagets
tidigare planerade amorteringar under Q1 och Q2 2020 om ca 770 TSEK flyttat fram.

OptiMobiles totala lån till ALMI Företagspartner uppgår till ca 1 530 TSEK exkl. ränta. I enlighet med det nya avtalet och den
nya amorteringsplanen ska lånet amorteras under perioden fram till juni 2021, med ca 385 TSEK per kvartal. Den första
amorteringen ska ske den 30 september 2020.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 70-850 03 25
E-post: gosta.bergman@bergmanlaw.se
www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2020.

pdf_25 Pressmeddelande i PDF


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.