NSF Telecom tecknar avsiktsförklaring med OptiMobile

by | Sep 6, 2019 | Press Releases |

Telekombolaget NSF Telecom Ab i Finland har undertecknat en avsiktsförklaring med OptiMobile AB (”OptiMobile”) gällande OptiMobiles plattform och produkter.

Parternas avsikt är att nå ett kommersiellt avtal där OptiMobile tillhandahåller bolagets plattform och produkter till NSF Telecom. NSF Telecom har under en tid testat och utvärderat OptiMobiles produkt Cloud Calling.

NSF Telecom är ett telekombolag med lång erfarenhet från både utveckling och försäljning av telekomtjänster för den finländska marknaden. Nyligen har bolaget tagit fram en portfölj av nya tjänster som de marknadsför och säljer till både privat- och företagsabonnenter i Finland.

VD Lars Rutegård kommenterar:
”Denna avsiktsförklaring öppnar upp möjligheten för OptiMobile att få leverera våra produkter också till den finländska marknaden med NSF Telecom som kund och tjänsteoperator. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete med NSF Telecom med målsättningen att nå en kommersiell överenskommelse och påbörja ett samarbete.”

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Lars Rutegård, VD
Telefon: +46 70-250 90 40
E-post: lars.rutegard@optimobile.se
www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2019.

pdf_25 Pressmeddelande i PDF


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.