Idag inleds handeln i OptiMobile AB:s aktier på AktieTorget

by | Feb 28, 2018 | Press Releases |

Idag, den 28 februari 2018, inleds handeln i OptiMobile AB:s (”OptiMobile”) aktier på AktieTorget. Aktierna handlas under handelsbeteckningen OPT och har ISIN-kod SE0010769380.

Genomförd nyemission inför notering
Noteringen på AktieTorget har föregåtts av en nyemission som tillfört bolaget cirka 9,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är avsedd att finansiera bland annat uppbyggnad av en försäljnings- och marknadsföringsorganisation och intensifiera arbetet med bolagets expansionsplan. Målsättningen är att finansieringen ska möjliggöra för bolaget att både utöka sina samarbeten med befintliga kunder och teckna avtal med nya kunder. Det totala antalet aktier i OptiMobile uppgår till 9 884 445 stycken och aktiekapitalet till 652 373,37 SEK.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till OptiMobile i samband med bolagets nyemission och notering på AktieTorget.

För mer information om genomförd nyemission och noteringen på AktieTorget, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se 

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Lars Rutegård, VD
Telefon: +46 70-250 90 40
E-post: lars.rutegard@optimobile.se
www.optimobile.se

pdf_25 Pressmeddelande i PDF


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.