Flaggning i OptiMobile AB (publ)

by | Apr 20, 2020 | Press Releases |

Gösta Bergman med närstående äger i samband med utlåning av aktier i OptiMobile AB (”OptiMobile”) mindre än 10% av bolagets aktier.

OptiMobile AB har i avtal utsett Mangold Fondkommission (”Mangold”) till likviditetsgarant för bolagets aktie listad på Spotlight Stock Market. Inom ramen för överenskommelsen har Gösta Bergman, via sitt helägda bolag Advokatfirman Bergman & Partners AB, lånat ut 400 000 aktier i OptiMobile AB till Mangold. Genom denna utlåning minskas Gösta Bergmans innehav till 1 541 317 aktier. Detta har även anmälts till Finansinspektionen.

Syftet med likviditetsgarantin är att säkerställa likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Mangold beräknas påbörja sitt uppdrag innan utgången av april 2020.

Mangold kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att säkerställa möjligheten att handla i bolagets aktie varje dag genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. En likviditetsgaranti syftar till att skapa en mer korrekt prisbild i ett bolags aktie, vilket innebär en mer korrekt värdering av bolaget och detta möjliggör en förbättrad handelsvolym i aktien.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 708 500 325
E-post: gosta.bergman@optimobile.se www.optimobile.se

pdf_25 Pressmeddelande i PDF


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.