Flaggning i OptiMobile AB

by | Dec 22, 2020 | Press Releases |

Sami Vartiainen med närstående äger mer än 5% av OptiMobile AB:s aktier.

Sami Vartiainen, styrelseledamot i OptiMobile AB, har via närstående förvärvat 2 000 000 aktier i OptiMobile AB. Efter
förvärvet uppgår Sami Vartiainens ägande (direkt och via närstående) till totalt 2 500 000 aktier. Det motsvarar 5,88% av
kapital och röster.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 708 500 325
E-post: gosta.bergman@optimobile.se
www.optimobile.se

 pdf_25Pressmeddelande i PDF


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.