Finansiell Kalender

 • Delårsrapport Januari 2019 – Mars 2019
  Publiceras 15 maj 2019
 • Årsstämma 2019
  Hålls 4 juni 2019
 • Halvårsrapport Januari 2019 – Juni 2019
  Publiceras 15 augusti 2019
 • Delårsrapport Januari 2019 – September 2019
  Publiceras 15 november 2019
 • Bokslutskommuniké 2019
  Publiceras 20 februari 2020