Finansiell Kalender

  • Delårsrapport Jan 2018 – Juni 2018
    Publiceras 15 augusti 2018
  • Delårsrapport Jan 2018 – Sep 2018
    Publiceras 15 november 2018
  • Bokslutskommuniké 2018
    Publiceras 15 februari 2019