Finansiella Rapporter

 

Finansiell Kalender

  • Delårsrapport Jan 2018 – Mars 2018 –  Publiceras 15 maj 2018
  • Delårsrapport Jan 2018 – Juni 2018 –  Publiceras 15 augusti 2018
  • Delårsrapport Jan 2018 – September 2018 – Publiceras 15 november 2018
  • Bokslutskommuniké 2018 – Publiceras 15 februari 2019

 

Övrig Finansiell Information

pdf_25 Informations Memorandum – Nyemission inför notering på AktieTorget Februari 2018
pdf_25 Teaser – Nyemission inför notering på AktieTorget Februari 2018