Kallelse till årsstämma i OptiMobile AB (publ)

Aktieägarna i OptiMobile AB (publ), 556637-7403, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 juni 2020 kl. 16.00 på Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska • vara införd i den...

OptiMobile AB (publ) senarelägger årsstämman 2020

OptiMobile flyttar fram årsstämman till torsdagen den 25 juni 2020. Regeringen har tidigare beslutat förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Då detta även är normgivande för andra sammankomster har styrelsen för...