Kallelse till extra bolagsstämma i OptiMobile AB (publ)

Aktieägarna i OptiMobile AB (publ), 556637-7403, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 10 maj 2019 kl. 14.00 på Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, i Stockholm Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i...

OptiMobiles styrelseledamot Henrik Högberg har avlidit

Det är med stor sorg som vi tvingas meddela att Henrik Högberg hastigt gick bort den 1 mars. Henrik valdes in i OptiMobiles styrelse i juni 2018 och har varit en mycket uppskattad ledamot i OptiMobiles styrelse. Våra tankar går till Henriks familj. Henrik har med sin...