OptiMobile AB (publ) senarelägger årsstämman 2020

OptiMobile flyttar fram årsstämman till torsdagen den 25 juni 2020. Regeringen har tidigare beslutat förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Då detta även är normgivande för andra sammankomster har styrelsen för...

OptiMobile AB (publ) – uppdatering om likviditetsgarant

Mangold Fondkommission (”Mangold”) påbörjar imorgon den 23 april 2020 sitt uppdrag som likviditetsgarant. Som tidigare meddelats har OptiMobile AB utsett Mangold till likviditetsgarant för bolagets aktie listad på Spotlight Stock Market. Mangold kommer imorgon den 23...

Flaggning i OptiMobile AB (publ)

Gösta Bergman med närstående äger i samband med utlåning av aktier i OptiMobile AB (”OptiMobile”) mindre än 10% av bolagets aktier. OptiMobile AB har i avtal utsett Mangold Fondkommission (”Mangold”) till likviditetsgarant för bolagets aktie listad på Spotlight Stock...

OptiMobile AB (publ) utser Erik Nilsson till ny VD

Optimobile AB (publ) har idag utsett Erik Nilsson till ny VD. Han kommer att tillträda sin post senast den 1 juli i år. Fram till Eriks tillträde kvarstår Lars Olsson som t.f. VD. Optimobile AB (publ) har idag utsett Erik Nilsson till ny VD. Erik kommer leda vägen...