Kommuniké från extra bolagstämma i OptiMobile AB (publ)

Extra bolagsstämman i OptiMobile AB (”OptiMobile”) beslutade idag, den 18 december 2020, bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission. Extra bolagstämman i OptiMobile har idag beslutat bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission. Styrelsen bemyndigas att,...

Kallelse till extra bolagsstämma i OptiMobile AB (publ)

Aktieägarna i OptiMobile AB (publ), 556637-7403, kallas härmed till extra bolagstämma fredagen den 18 december 2020 kl. 15.00 på Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska • vara...

OptiMobile AB (publ) gör slutleverans till Netmore AB

OptiMobile har idag utfört slutleverans till Netmore AB avseende framtagande av kommunikationstjänst baserad på OptiMobiles mjukvaruplattform. Den tredje och sista delen av utvecklingsarbetet för Netmore AB har nu slutförts och tjänsten är levererad och redo för...

OptiMobile AB (publ) signs agreement with NSF Telecom Ab

OptiMobile has today signed an agreement with NSF Telecom Ab in Finland for the supply of a communications service based on OptiMobile’s software platform. NSF Telecom has performed extensive tests and evaluations of OptiMobile’s Phone-on-Demand (2ND Number) service...

OptiMobile AB (publ) tecknar avtal med NSF Telecom Ab

OptiMobile har idag tecknat avtal med NSF Telecom i Finland avseende framtagande av kommunikationstjänst baserad på OptiMobiles mjukvaruplattform. NSF Telecom har under en tid testat och utvärderat OptiMobiles Phone-on-Demand-tjänst (även kallad 2nd Number). Nu följer...