Kallelse till årsstämma i OptiMobile AB (publ)

Aktieägarna i OptiMobile AB (publ), 556637-7403, kallas härmed till årsstämma fredagen den 1 juni 2018 kl. 14.00 på Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av...

Intervju med OptiMobiles kund north net connect / Netmore

Nyemissionsaktuella OptiMobile AB (“OptiMobile”) har sedan 2017 avtal med north net connect AB, en nyetablerad svensk telekomoperatör, som har varumärket Netmore. Nedan presenteras en kort intervju med bolagets VD Rikard Slunga som besvarat några frågor om...