Polkomtel genomför kommersiell lansering av WiFi Calling+

Den polska operatören Polkomtel, som sedan tidigare är kund till OptiMobile, har idag lanserat sin nya tjänst WiFi Calling+ till sina kunder. Tjänsten bygger på OptiMobiles produkt WiFi Calling och har implementerats tillsammans med Nokias nya IMS-nät hos Polkomtel....

Flaggning i OptiMobile AB

Katalysen & Partners AB äger i samband med senaste nyemissionen i OptiMobile AB mer än 15% av bolagets aktier. Katalysen & Partners AB har i en riktad nyemission tecknat 700 000 aktier i OptiMobile AB (se pressmeddelande från 23 oktober 2019). Efter genomförd...

Flaggning i OptiMobile AB

Gösta Bergman med närstående och bolag äger i samband med senaste nyemissionen i OptiMobile AB mer än 10% av bolagets aktier. Gösta Bergman har i en riktad nyemission tecknat 700 000 aktier i OptiMobile AB (se pressmeddelande från 23 oktober 2019). Efter genomförd...

Beslutad nyemission i OptiMobile fulltecknad

Teckning genomförd i OptiMobile AB:s (”OptiMobile”) riktade nyemission om 1 458 000 kronor. OptiMobile har den 21 oktober 2019 offentliggjort stämmans beslut om en nyemission. Teckning i emissionen har nu genomförts av Katalysen & Partners AB (700 000 aktier),...

Kommuniké från extra bolagstämma i OptiMobile AB (publ)

Idag, den 21 oktober 2019, godkände extra bolagsstämma i OptiMobile AB (”OptiMobile”) framlagt förslag om riktad nyemission om 1 458 000 kronor. Extra bolagstämma i OptiMobile har idag godkänt förslaget om en nyemission av aktier om 1 458 000 kronor riktad till ett...