OptiMobile AB (publ) – sista dag för handel med BTA

Sista dag för handel med OptiMobiles BTA (betald tecknad aktie) är onsdagen den 29 juli 2020. Företrädesemissionen som tillförde OptiMobile cirka 7 476 KSEK före emissionskostnader har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i OptiMobiles BTA är...

OptiMobile AB (publ) – genomförd företrädesemission

OptiMobile AB:s (”OptiMobile”) företrädesemission tecknades till 6 948 049,80 kronor vilket motsvarar en teckningsgrad om 87,81 procent. Teckning i OptiMobile AB:s nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare har nu genomförts. Emissionen tillför...