Flaggning i OptiMobile AB

Genom den nyligen genomförda riktade nyemissionen i OptiMobile AB (publ.) har Grytänge Invest AB passerat flaggningsgränsen 5%. Grytänge Invest AB tecknade och äger efter nyemissionen 3 750 000 aktier. Det motsvarar 8,11% av kapital och röster i bolaget.   För...

OptiMobile AB (publ) gör leverans till NSF Telecom Ab

OptiMobile har idag utfört leverans av Lodurr-platform och mobilklienter för iOS och Android till NSF Telecom Ab avseende kommunikationstjänst för den finska marknaden. Utvecklingsarbetet för NSF Telecom har nu slutförts och tjänsten är levererad och redo för utökade...

Kommuniké från extra bolagsstämma i OptiMobile AB (publ)

Vid extra bolagsstämman idag, den 26 mars 2021, i OptiMobile AB valdes Michael Frausing till ny styrelseledamot Vid extra bolagsstämman idag valdes Michael Frausing till ny styrelseledamot efter Anders Bergtoft. Michael har mer än 25 års erfarenhet från telekom- och...