Beslutad nyemission i OptiMobile fulltecknad

Teckning genomförd i OptiMobile AB:s (”OptiMobile”) riktade nyemission om 1 458 000 kronor. OptiMobile har den 21 oktober 2019 offentliggjort stämmans beslut om en nyemission. Teckning i emissionen har nu genomförts av Katalysen & Partners AB (700 000 aktier),...

Kommuniké från extra bolagstämma i OptiMobile AB (publ)

Idag, den 21 oktober 2019, godkände extra bolagsstämma i OptiMobile AB (”OptiMobile”) framlagt förslag om riktad nyemission om 1 458 000 kronor. Extra bolagstämma i OptiMobile har idag godkänt förslaget om en nyemission av aktier om 1 458 000 kronor riktad till ett...

OptiMobiles VD Lars Rutegård antar ny utmaning

Efter fyra år som VD i OptiMobile AB har Lars Rutegård bestämt sig för att gå vidare. Han har därmed meddelat styrelsen att han avslutar sin roll som VD. Lars Rutegård kommer under sin uppsägningstid fram till årsskiftet att fortsätta sitt nuvarande uppdrag....

Kallelse till extra bolagsstämma i OptiMobile AB (publ)

Aktieägarna i OptiMobile AB (publ), 556637-7403, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 21 oktober 2019 kl. 9.30 på Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara...