OptiMobiles VD Lars Rutegård antar ny utmaning

Efter fyra år som VD i OptiMobile AB har Lars Rutegård bestämt sig för att gå vidare. Han har därmed meddelat styrelsen att han avslutar sin roll som VD. Lars Rutegård kommer under sin uppsägningstid fram till årsskiftet att fortsätta sitt nuvarande uppdrag....

Kallelse till extra bolagsstämma i OptiMobile AB (publ)

Aktieägarna i OptiMobile AB (publ), 556637-7403, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 21 oktober 2019 kl. 9.30 på Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara...

NSF Telecom tecknar avsiktsförklaring med OptiMobile

Telekombolaget NSF Telecom Ab i Finland har undertecknat en avsiktsförklaring med OptiMobile AB (”OptiMobile”) gällande OptiMobiles plattform och produkter. Parternas avsikt är att nå ett kommersiellt avtal där OptiMobile tillhandahåller bolagets plattform och...