Polkomtel genomför kommersiell lansering av WiFi Calling+

Den polska operatören Polkomtel, som sedan tidigare är kund till OptiMobile, har idag lanserat sin nya tjänst WiFi Calling+ till sina kunder. Tjänsten bygger på OptiMobiles produkt WiFi Calling och har implementerats tillsammans med Nokias nya IMS-nät hos Polkomtel....

Flaggning i OptiMobile AB

Katalysen & Partners AB äger i samband med senaste nyemissionen i OptiMobile AB mer än 15% av bolagets aktier. Katalysen & Partners AB har i en riktad nyemission tecknat 700 000 aktier i OptiMobile AB (se pressmeddelande från 23 oktober 2019). Efter genomförd...

Flaggning i OptiMobile AB

Gösta Bergman med närstående och bolag äger i samband med senaste nyemissionen i OptiMobile AB mer än 10% av bolagets aktier. Gösta Bergman har i en riktad nyemission tecknat 700 000 aktier i OptiMobile AB (se pressmeddelande från 23 oktober 2019). Efter genomförd...

Beslutad nyemission i OptiMobile fulltecknad

Teckning genomförd i OptiMobile AB:s (”OptiMobile”) riktade nyemission om 1 458 000 kronor. OptiMobile har den 21 oktober 2019 offentliggjort stämmans beslut om en nyemission. Teckning i emissionen har nu genomförts av Katalysen & Partners AB (700 000 aktier),...

Kommuniké från extra bolagstämma i OptiMobile AB (publ)

Idag, den 21 oktober 2019, godkände extra bolagsstämma i OptiMobile AB (”OptiMobile”) framlagt förslag om riktad nyemission om 1 458 000 kronor. Extra bolagstämma i OptiMobile har idag godkänt förslaget om en nyemission av aktier om 1 458 000 kronor riktad till ett...

OptiMobiles VD Lars Rutegård antar ny utmaning

Efter fyra år som VD i OptiMobile AB har Lars Rutegård bestämt sig för att gå vidare. Han har därmed meddelat styrelsen att han avslutar sin roll som VD. Lars Rutegård kommer under sin uppsägningstid fram till årsskiftet att fortsätta sitt nuvarande uppdrag....