OptiMobiles styrelseledamot Henrik Högberg har avlidit

Det är med stor sorg som vi tvingas meddela att Henrik Högberg hastigt gick bort den 1 mars. Henrik valdes in i OptiMobiles styrelse i juni 2018 och har varit en mycket uppskattad ledamot i OptiMobiles styrelse. Våra tankar går till Henriks familj. Henrik har med sin...

OptiMobile avslutar tjänst om likviditetsgaranti

OptiMobile AB (”OptiMobile”) har beslutat att upphöra med och avsluta den likviditetsgaranti som levererats av Sedermera Fondkommission. Sista handelsdag med likviditetsgaranti var den 12 februari 2019. Styrelsen utvärderar löpande om behov av en likviditetsgarant...