Kommuniké från årsstämma i OptiMobile AB (publ)

Idag, den 1 juni 2018, hölls årsstämma i OptiMobile AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet Stämman beslutade att disponera över bolagets...

Information om pågående projekt med Polkomtel-gruppen

OptiMobile ABs (”OptiMobile”) kund Polkomtel-gruppen har utökat pågående projekt. Utökningen avser tjänstens funktionalitet och omfattning och medför att lansering av tjänsten ändras och planeras till Q3 2018. Den polska telekomkoncernen Polkomtel har köpt OptiMobiles...