Lars Olsson utsedd till tillförordnad vd i OptiMobile

Styrelsen i OptiMobile AB (”OptiMobile”) har utsett Lars Olsson till tillförordnad vd i OptiMobile med början den 1 januari 2020. Lars Olsson har varit anställd i många år och har innehaft ett antal olika roller i företaget. Lars Olsson är civilingenjör från KTH och...

Kallelse till extra bolagsstämma i OptiMobile AB (publ)

  Aktieägarna i OptiMobile AB (publ), 556637-7403, kallas härmed till extra bolagstämma måndagen den 20 januari 2020 kl. 15.00 på Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska •...

Polkomtel genomför kommersiell lansering av WiFi Calling+

Den polska operatören Polkomtel, som sedan tidigare är kund till OptiMobile, har idag lanserat sin nya tjänst WiFi Calling+ till sina kunder. Tjänsten bygger på OptiMobiles produkt WiFi Calling och har implementerats tillsammans med Nokias nya IMS-nät hos Polkomtel....

Flaggning i OptiMobile AB

Katalysen & Partners AB äger i samband med senaste nyemissionen i OptiMobile AB mer än 15% av bolagets aktier. Katalysen & Partners AB har i en riktad nyemission tecknat 700 000 aktier i OptiMobile AB (se pressmeddelande från 23 oktober 2019). Efter genomförd...

Flaggning i OptiMobile AB

Gösta Bergman med närstående och bolag äger i samband med senaste nyemissionen i OptiMobile AB mer än 10% av bolagets aktier. Gösta Bergman har i en riktad nyemission tecknat 700 000 aktier i OptiMobile AB (se pressmeddelande från 23 oktober 2019). Efter genomförd...