Ny amorteringsplan avtalad med ALMI Företagspartner

OptiMobile AB (”OptiMobile”) har kommit överens med ALMI Företagspartner om en ny amorteringsplan avseende Bolagets lån. Den nya amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till juni 2021 och att lånet ska amorteras med ca 385 TSEK per kvartal med start...

Kommuniké från extra bolagstämma i OptiMobile AB (publ)

Extra bolagsstämman i OptiMobile AB (”OptiMobile”) beslutade idag, den 20 januari 2020, bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission. Extra bolagstämman i OptiMobile har idag beslutat bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission. Styrelsen bemyndigas att,...

Lars Olsson utsedd till tillförordnad vd i OptiMobile

Styrelsen i OptiMobile AB (”OptiMobile”) har utsett Lars Olsson till tillförordnad vd i OptiMobile med början den 1 januari 2020. Lars Olsson har varit anställd i många år och har innehaft ett antal olika roller i företaget. Lars Olsson är civilingenjör från KTH och...

Kallelse till extra bolagsstämma i OptiMobile AB (publ)

  Aktieägarna i OptiMobile AB (publ), 556637-7403, kallas härmed till extra bolagstämma måndagen den 20 januari 2020 kl. 15.00 på Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska •...