Ny amorteringsplan avtalad med ALMI Företagspartner

OptiMobile AB (”OptiMobile”) har kommit överens med ALMI Företagspartner om en ny amorteringsplan avseende Bolagets lån. Den nya amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till mars 2023 och att lånet ska amorteras med ca 385 TSEK per kvartal med start...

OptiMobile AB (publ) and Emblasoft Systems collaborate

OptiMobile and Emblasoft Systems join forces to create solutions that address a growing demand from operators to rapidly enable VoLTE and VoWiFi devices in IMS core networks. OptiMobile and Emblasoft Systems have identified a need for accurate and cost-effective...

OptiMobile AB (publ) licenses software from Teluu Ltd

OptiMobile has signed an agreement with Teluu Ltd in the UK for usage of their portable and versatile SIP Stack, the PJSIP software library. Teluu provides a compact, full-featured framework for multimedia communications over the Internet, called PJSIP. The PJSIP...

Kommuniké från årsstämma i OptiMobile (publ)

Idag, den 23 juni 2021, hölls årsstämma i OptiMobile AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet Stämman beslutade att disponera över bolagets...

Offentliggörande av årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för OptiMobile AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets och Spotlight Stock Markets respektive webbsidor...